Good Old Jukebox -   News -   Contact -   For supporters

Browse  
Search
Home / Instromania / Instro Monsters
Takeshi Terauchi
What happened to audio samples?
Register now to receive news updates via e-mail
Takeshi Terauchi - Nippon Guitars

Have question / report a problem?

Takeshi Terauchi - Nippon Guitars (2011)
1. Ganroku Hanami Odori
2. Hoshi Eno Tabiji (Journey to the Stars)
3. Sa No Sa
4. The Clamour of the Sun
5. Rising Guitar
6. Touryanse
7. Sado Okesa
8. Kuroda Bushi
9. South Pier
10. Let's Go Boogaloo
11. Summer Boogaloo
12. Inochi Azukemasu
13. Ake Garasu
14. Ai No Kizuna
15. Ginza No Onna
16. Meigetsu Akagi Yama
17. Meiji Ichidai Onna
18. Ame Furu Machikado
19. Nakuna Kobatoyo
20. Onna Sendo Uta
21. Jirocho Sangokushi
22. Namabuzaka Yuki No Wakare
23. Tsugaru Yamabiko Uta (Mountain Echo)
24. Tsugaru Hanagasa
25. Tsugaru Eleki Bushi
More information...

If you like this site you may support it with a small donation using Paypal:

Send a donation of